NieuwsNieuwe bepalingen bestemd voor de gebruikersGeldigheidsduur van de dienstencheque

De dienstencheques die aangekocht worden vanaf 1 september 2013 tot 31 december 2013 hebben een geldigheidsduur tot en met 30 april 2014.

 

Aankoopprijs van een dienstencheque

Vanaf 1 januari 2014,
- bedraagt de aanschafprijs per dienstencheque 9,00 EUR voor de eerste 400 dienstencheques aangekocht door een gebruiker. Van zodra de gebruiker 400 dienstencheques heeft aangeschaft, stijgt de prijs per dienstencheque naar 10,00 EUR.

- bovendien bedraagt de aanschafprijs per dienstencheque 9,0 EUR voor de eerste 800 dienstencheques aangekocht door een gezin. Van zodra een gezin 800 dienstencheques heeft aangeschaft, stijgt de prijs per dienstencheque naar 10,00 EUR. Ter herinnering, wordt beschouwd als een gezin, het geheel van personen die ingeschreven zijn op hetzelfde adres volgens het attest van gezinssamenstelling van het bevolkingsregister.

De dienstencheques aangeschaft tegen 8,50 EUR die nog geldig zijn, mogen nog tot op het einde van hun geldigheidstermijn gebruikt worden.Belastingskrediet

Sinds aanslagjaar 2009 (inkomsten 2008) kunnen ook gebruikers met een laag inkomen genieten van dit voordeel via een “terugbetaalbaar belastingkrediet”. De aanvraag tot terugbetaling gebeurt door indiening van de belastingaangifte met toevoeging van het fiscaal attest. Als u geen belastingbrief ontvangt, vraagt u die op eigen initiatief aan bij uw lokaal belastingkantoor.
Meer informatie hierover kan u verkrijgen via het Contactcenter van de FOD Financiën op het nummer 0257/257 57 (gewoon tarief).


Zelfstandige moeders

Wanneer u als vrouw als zelfstandige werkt en een kind hebt gekregen, kan u genieten van moederschaphulp wanneer u uw professionele activiteiten hebt hervat.

Deze hulp, die bestaat uit 105 Dienstencheques, krijgt u via de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen.

Comfort Groep
online registereren

Comfort Groep - Deerlijk

Schoolstraat 20, Deerlijk
T 056 / 49 44 02
F 056 / 49 44 03

Comfort Groep - Waregem

Henri Lebbestraat 2, Waregem
T 056 / 49 44 02
F 056 / 49 44 03


Openingsuren

Doorlopend open van
07u30 - 19u30